košík   |   pokladna

Naše prodejna
Náměstí Vítězství 426
68501 Bučovice
tel: 731 921 770
motobel@seznam.cz
Otevírací doba
po: Zavřeno
út: 8.30 – 11.30 13.00 – 16.30
st: 8.30 – 11.30 13.00 – 16.30
čt: 8.30 – 11.30 13.00 – 16.30
pá: 8.30 – 11.30 13.00 – 16.30
so: Zavřeno
ne: Zavřeno
show blocks helper

Kategorie produktu

Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti  Motobel  s.r.o. se sídlem Kníničky č. ev. 85,    635 00 Brno, IČO: 06641369, zapsané u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 103364 a fyzické osoby Miroslav Belko se sídlem náměstí Vítězství 426, 685 01 Bučovice, IČO: 44164912 podnikající dle ŽL zapsaného u obecního živnostenského úřadu Bučovice, spisová značka OŽ-18063/2017-pls (dále jen „prodávající“)

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu na stránkách ,,www.motobel.cz” neslouží jako internetový prodej, slouží pouze jako informativní katalog. Přesunutím určité položky do koše nevzniká kupní smlouva. Jenom si touhle činností zákazník ukládá zboží, které ho zajímá.

Je nutné, aby zákazník vždy přišel na provozovnu Motobel Bučovice, kde si může vybrané zboží rovnou zakoupit nebo si ho objednat. V tomto případě může prodejce požadovat zaplacení zálohy.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického předání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti cen v internetové prezentaci a v provozovně, kamenné prodejny. Ceny jsou smluvní.

Osobní odběr v naší kamenné prodejně:

 • Možnost vyzkoušení zboží přímo na prodejně
 • Zboží Vám také můžeme osobně dovézt až do domu (Při ceně zboží nad 5.000 Kč do 15 km ZDARMA)

 

Možnosti platby

 • Platba předem na účet
 • Hotově na prodejně
 • Splátkový prodej

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.  Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se Občanským zákoníkem (40/1960 Sb.) pro případ spotřebitele. Nebo v případě podnikatelů se neupravené vztahy řídí Obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.).

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů

Společnost  Motobel  s.r.o. se sídlem Kníničky č. ev. 85,    635 00 Brno, IČO: 06641369, zapsané u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 103364 a fyzicka osoba Miroslav Belko se sídlem náměstí Vítězství 426, 685 01 Bučovice, IČO: 44164912 podnikající dle ŽL zapsaného u obecního živnostenského úřadu Bučovice, spisová značka OŽ-18063/2017-pls (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů náš můžete kontaktovat osobně na adrese: Náměstí Vítězství 426, 685 01 Bučovice. Můžete nás kontaktovat též telefonicky na telefonním čísle:731921770 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: motobel@seznam.cz

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty správci, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil se souhlasem a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (poptávky po zboží a službách, registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí)

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smluvních a jiných vztahů
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu od subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

 

Kategorie subjektů údajů

 • Odběratelé služeb a zboží správce
 • zaměstnanci správce
 • dopravce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je primárně ,, správce.“ S ohledem na povahu zboží a služeb, které budou dle smlouvy z naší strany poskytovány, osobní údaje budou námi v nezbytném rozsahu též poskytovány:

 • dodavatelům zboží a služeb
 • finančním ústavům
 • veřejným ústavům
 • zpracovatelům
 • státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • dalším příjemcům (např. předání osobních údajů do zahraničí –státy EU)

 

Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle GDPR. Za tímto účelem přijal správce technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), ty budou zpracovávány po dobu, na jakou by souhlas udělen.

 

Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce zpracovávat a uchovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat. Lze tak učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu naší společnosti viz. bod 1 správce osobních údajů, nebo elektronicky, rovněž na adresu správce. V případě odvolání Vašeho souhlasu je naše společnost nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen na jiném důvodu dle GDPR než je Váš souhlas.
 • máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl 15 GDPR,
 • máte právo na opravu osobních údajů dle čl 16 GDPR,
 • máte právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR,
 • máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR,
 • máte právo podat proti nám jako správci stížnost dozorovému orgánu dle čl 77 GDPR.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce: www.motobel.cz

 

 

V Bučovicích 2. 1. 2018